Ngày hội tuyển dụng The Best Salesman tại Bình Dương diễn ra vào sáng mai, thứ 7 ngày 21/6 - Ai đã đăng?