Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địc WC 2014 - Ai đã đăng?