Lamborghini Aventador 'nhái' bị cảnh sát giữ - Ai đã đăng?