Xe điện mang dáng dấp cả Ferrari lẫn Lamborghini - Ai đã đăng?