Chuong Trình Ca Nhạc Asia 68: Sài Gòn, Nỗi Nhớ [2DVD5] - Ai đã đăng?