Chán cáp đồng, chơi cáp quang cho sang chảnh ? nên chọn mạng nào ? - Ai đã đăng?