Khắc phục không đổi avatar được trên facebook - không up hình ảnh lên facebook được - Mới 12/01/2012 - Ai đã đăng?