Hiệp sĩ bị truy sát: 'Nếu sợ tôi đã giải nghệ từ lâu' - Ai đã đăng?