Vụ thiếu nữ 17 chết: Bệnh viện nhận sai - Ai đã đăng?