"Đốt" pháo hoa bừng sáng trong tấm ảnh của tụi mình - Ai đã đăng?