Thanh giữ chìa khóa lơ lửng trên không - Ai đã đăng?