Hướng dẫn thay vỏ mica cho USB thật đơn giản - Ai đã đăng?