Trung Quốc đang rút giàn khoan Hải Dương 981 - rút về hẳn hay chỉ để tránh bão??? - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 7
Người dùng # bài viết
meomi2810 1
audipro 1
truongict 1
vietthienlong 1
kquyen_cnt 1
huyluan89 1
thienlong9999 1