Mr T có xứng đáng vua Beatbox tại Việt Nam - Ai đã đăng?