[Tư vấn] Điện thoại tầm 4 triệu chụp ảnh đẹp - Ai đã đăng?