Góp sức từ thiện cùng team DIR trong chương trình VNG 10 - Ai đã đăng?