Tạo đĩa cài Windows XP tích hợp SATA cho Laptop sử dụng chuẩn SATA ICH.8/9/10 R/M - Ai đã đăng?