Aston Martin V12 Zagato có giá bán 526.000 USD - Ai đã đăng?