stan_bibi so hang..chém nhẹ thôi nhá - Ai đã đăng?