Những phát minh đầu tiên ghi dấu trong lịch sử - Ai đã đăng?