Ngừng thở khi ngủ và các vấn đề đột ngột về tim - Ai đã đăng?