Cách nhận biết máy photocopy hàng bãi nhập khẩu và hàng bờ. - Ai đã đăng?