Quỳnh Paris góp mặt Tuần lễ thời trang danh tiếng tại Pháp - Ai đã đăng?