Chân dung hung thủ giết cha, đưa lên thành phố phi tang xác - Ai đã đăng?