Hàng chục nghìn tấn ắc quy xả thẳng vào môi trường mỗi năm - Ai đã đăng?