Phạt hai cá nhân 130 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép - Ai đã đăng?