Bạn đã thực sự hài lòng với sản phẩm giầy nam của mình chưa ? - Ai đã đăng?