Việt Nam cùng các nước APEC ứng phó với lũ lụt bất thường - Ai đã đăng?