Ôtô chuyên dùng cải tạo sẽ phải nộp lệ phí trước bạ - Ai đã đăng?