Khấn cấp di dời dân miền Trung, tránh bão Nock ten - Ai đã đăng?