[Clip] Chó giữ của [ai thix thì bỏ tiền ra cho chó đi học đi] - Ai đã đăng?