Dành cho mấy fan của truyện HOA HỒNG VÉC-XÂY - Ai đã đăng?