tuyển member tập parkour và freerun , bà con ủng hộ đi - Ai đã đăng?