Phân biệt giày nam da thật và giả da thế nào? - Ai đã đăng?