Đã có hai người chết do bão Nock ten - Ai đã đăng?