Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Góc Sáng Tạo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=32)
+--- Chủ đề: Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi (/showthread.php?tid=12122)Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi - prince.new01 - 08-21-2011

Tái chế túi nilon thành giỏ đựng đồ tiện lợi
Đừng bỏ phí những chiếc túi nilon cũ nha!
Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:

- Túi nilon

- Kéo, kim, chỉ


Đến phần hành động này: >Big Grin<


[Image: 110820mbtro012.jpg]


Bước 1:

- Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi đi nè.
[Image: 110820mbtro022.jpg]


Bước 2:

- Cắt chéo từ mép túi rùi bắt đầu cắt vòng theo thân túi để được các tấm nilon dài nha!
[Image: 110820mbtro032.jpg]


Bước 3:

- Tương tự, chúng mình cần cắt thêm nhiều tấm như vậy.
[Image: 110820mbtro042.jpg]


Bước 4:

- Giờ thì tết các tấm vừa cắt lại nào.

Chúng mình có thể mắc đầu dây vào một chiếc đinh cho dễ tết nhé!
[Image: 110820mbtro052.jpg]


Bước 5:

- Tết thêm nhiều đoạn dài như vậy nữa.
[Image: 110820mbtro062.jpg]


Bước 6:

- Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn như hình bên làm đế giỏ và các bạn cố định các sợi với nhau bằng kim chỉ nghen.
[Image: 110820mbtro072.jpg]


Bước 7:

- Với phần thân thì mình xếp chồng các sợi nilon lên nhau, vừa xếp vừa khâu lại nghen.
[Image: 110820mbtro082.jpg]

Bước 8:

- Tới khi giỏ có đủ độ cao thì cố định mép dây nilon lại thật chắc là được.


Vậy là chúng mình đã có giỏ đựng thật "green" rùi! [Image: 13.png]


[Image: 110820MBTrosp1.jpg]


[Image: 04c110820MBTrosp2.jpg]
Từ túi nilon bỏ đi mà chúng mình đã có một chiếc giỏ cũng ổn đấy chứ!