[Vietsub-Kara] Take A Chance On Me - Frankie J - AMV - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
[Vietsub-Kara] Take A Chance On Me - Frankie J - AMV - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+---- Diễn đàn: CliP Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=196)
+---- Chủ đề: [Vietsub-Kara] Take A Chance On Me - Frankie J - AMV (/showthread.php?tid=127692)[Vietsub-Kara] Take A Chance On Me - Frankie J - AMV - lbosslCanhqnvn - 05-24-2015

[YOUTUBE]veX1Ct3JByE[/YOUTUBE]