Vòng tuần hoàn của hơi nước trong khí quyển diễn ra như thế nào? - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Vòng tuần hoàn của hơi nước trong khí quyển diễn ra như thế nào? - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Khoa học tự nhiên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=318)
+---- Diễn đàn: Thời tiết (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=362)
+---- Chủ đề: Vòng tuần hoàn của hơi nước trong khí quyển diễn ra như thế nào? (/showthread.php?tid=13831)Vòng tuần hoàn của hơi nước trong khí quyển diễn ra như thế nào? - linhcvkt - 09-14-2011

Bốc hơi nước từ các đại dương là con đường chính để nước được luân chuyển vào trong khí quyển. Diện tích rất lớn của các đại dương (trên 70% diện tích bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi các đại dương) đã cung cấp những cơ hội lớn cho quá trình bốc hơi diễn ra.
Hình 3: quá trình bốc hơi trên mặt nước

Bốc hơi nước từ các đại dương là con đường chính để nước được luân chuyển vào trong khí quyển. Diện tích rất lớn của các đại dương (trên 70% diện tích bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi các đại dương) đã cung cấp những cơ hội lớn cho quá trình bốc hơi diễn ra. Trên phạm vi toàn cầu tổng lượng nước bốc hơi bằng tổng lượng giáng thủy. Mặc dù vậy, tỉ lệ giữa lượng nước bốc hơi và lượng giáng thuỷ biến đổi theo vùng địa lý. Thông thường trên các đại dương lượng bốc hơi nhiều hơn lượng giáng thủy, trong khi đó trên mặt đất, lượng giáng thủy vượt quá lượng bốc hơi. Phần lớn lượng nước bốc hơi từ các đại dương rơi ngay trên đại dương qua quá trình giáng thủy. Chỉ khoảng 10% của nước bốc hơi từ các đại dương được vận chuyển vào đất liền và rơi xuống thành giáng thuỷ. Khi bốc hơi, một phân tử nước tồn tại trong khí quyển khoảng 10 ngày.

Suutam


Vòng tuần hoàn của hơi nước trong khí quyển diễn ra như thế nào? - tavietanh - 09-14-2011

sặc spam bài viết kìa, sao ko cho vô 1 topic