Sử lý lỗi Màn hình đen vào windows hiện thông báo: "You may be a victim of software counterfeiting" - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Sử lý lỗi Màn hình đen vào windows hiện thông báo: "You may be a victim of software counterfeiting" - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật tin học - Hướng dẫn về máy tính (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+---- Diễn đàn: Hệ điều hành (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=260)
+---- Chủ đề: Sử lý lỗi Màn hình đen vào windows hiện thông báo: "You may be a victim of software counterfeiting" (/showthread.php?tid=14535)Sử lý lỗi Màn hình đen vào windows hiện thông báo: "You may be a victim of software counterfeiting" - binh88 - 09-24-2011

[FONT=&quot]Nguyên nhân: là máy bạn đã update win.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Cách sử lý: bạn dowload file này về làm theo hướng dẫn đi kèm là OK[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]http://www.mediafire.com/download.php?6mg92ci3wyj87a5[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Đã test 100% thành công.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ghi chú: Đây là file crack win7 bằng 1 click (bạn có thể sử dụng nó để crack win7)[/FONT]