Ngày nước chxhcn việt nam gia nhập liên hiệp quốc 20 – 9 – 1977 - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Ngày nước chxhcn việt nam gia nhập liên hiệp quốc 20 – 9 – 1977 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Đọc Suy Ngẫm, Xưa & Nay (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=107)
+---- Diễn đàn: Những ngày lễ lớn trong năm (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=280)
+---- Chủ đề: Ngày nước chxhcn việt nam gia nhập liên hiệp quốc 20 – 9 – 1977 (/showthread.php?tid=15638)Ngày nước chxhcn việt nam gia nhập liên hiệp quốc 20 – 9 – 1977 - Uhm.Vn - 10-16-2011

Tổng chức Liên hợp quốc thành lập ngày 24/10/1945trên cơ sở Hiến chương được 51 nước tham gia ký ngày 26/6/1945 tại thành phố San Francisco và phê chuẩn ngày 24/10/1945. trụ sở đặt tại New York (Mỹ).

Mục tiêu của tổ chức liên hợp quốc là duy trì hòa bình, an ninh quốc tế thông qua những biện pháp tập thể hữu hiệu, ngăn ngừa và loại bỏ những mối đe doạ với hòa bình, các hành động xâm lược, phá hoại hòa bình, phù hợp cới các nguyên tắc công lý và luật pháp quốc tế, các tranh chấp quốc tế hay những tình hình có thể dẫn tới phá hoại nền hòa bình; Xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên nguyên tắc tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc và áp dụng các biện pháp phù hợp để củng cố nền hòa bình thế giới; thực hiện hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo, thúc đẩy và khyến khích tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay ngôn ngữ; là trung tâm điều hòa các hoạt động của các quốc gia để đạt được các mục tiêu trên.

Liên hợp quốc có các cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng kinh tế - xã hội, Hội đồng ủy thác, Ban thư ký, đứng đầu là Tổng thư ký Liên hợp quốc, hiện nay (nhiệm kỳ 1997 – 2001) là Kofi Annan, người Ghana, Tòa án quốc tế. Ngoài ra, còn có 16 tổ chức liên chính phủ có hiệp định riêng với Liên hợp quốc, là các tổ chức chuyên môn và có chế độ báo cáo với Hội đồng kinh tế - Xã hội: Cơ quan nguyên tử năng lượng quốc tế (IAFA), tổ chức lao động quốc tế (ILO), tổ chức Nông – Lương (FAO), tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), tổ chức y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Liên hiệp bưu chính quốc tế (IPU), Liên hiệp viễn thông quốc tế (ITU), tổ chức thủy văn quốc tế (WMO), tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), tổ chức tài sản trí tuệ thế giới (VIPO), quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), hiệp định chung về thương mại thế giới (GATT)- Từ 01 – 01 – 1995 là tổ chức thương mại thế giới – WTO), tổ chức phát triển công nghiệp liên hiệp quốc (UNIDO).

Thành viên của Liên hợp quốc có 185 nước (khóa 51 ĐHĐ/LHQ-1996). Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc từ 20/9/1977.