Định Mệnh - Ngô Kiến Hào. - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Định Mệnh - Ngô Kiến Hào. - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Chủ đề: Định Mệnh - Ngô Kiến Hào. (/showthread.php?tid=15717)Định Mệnh - Ngô Kiến Hào. - Šöç çöñ - 10-18-2011

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3zing_embed_v1.0.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/kncmyZmalHSAsaxyYqtbmLH?autostart=false&zoomsizeon=false&wmode=transparent[/FLASH]