Tổng hợp Go! Go! Ackman - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Tổng hợp Go! Go! Ackman - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Văn học & Nhân văn (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=321)
+---- Diễn đàn: Truyện tranh (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=376)
+---- Chủ đề: Tổng hợp Go! Go! Ackman (/showthread.php?tid=1613)Tổng hợp Go! Go! Ackman - KatouKip - 01-26-2011

Go! Go! Ackman

[Image: gogoackman%5B2%5D.jpg]

Author: TORIYAMA Akira
Artist: TORIYAMA Akira
Genre: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-fi, Shounen, Supernatural
Status: Completed
TKVN Group.

Go! Go! Ackman Chap 1
Go! Go! Ackman Chap 2
Go! Go! Ackman Chap 3
Go! Go! Ackman Chap 4
Go! Go! Ackman Chap 5
Go! Go! Ackman Chap 6
Go! Go! Ackman Chap 7
Go! Go! Ackman Chap 8
Go! Go! Ackman Chap 9
Go! Go! Ackman Chap 10
Go! Go! Ackman Chap 11

CompleteTổng hợp Go! Go! Ackman - Bụt. - 01-26-2011


không có bài đọc luôn hả bạn Big GrinTổng hợp Go! Go! Ackman - CuBin.Black - 01-27-2011

Cái này giống phần Dragon thiệt ^^