Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học phổ thông (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=344)
+---- Chủ đề: Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I (/showthread.php?tid=16306)Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - rikana - 11-16-2011

Các pạn tham khảo hen ^^

Đại

[Image: P1050589.jpg]

Hình

[Image: P1050590.jpg]

[Image: P1050591.jpg]

\Big Grin/


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - kids0407 - 11-16-2011

Hình có vẻ dễ hỉ :x


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - rikana - 11-16-2011

nhìn z chứ làm dài lắm ý ^^


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - chuotcon123 - 11-17-2011

@@ hình dài @@ đại lại ngắn @@ ngược đời Sad mà chưa đến hệ phương trình hả Sad trường mình kiểm tra đợt này chỉ có 1 bài hệ thôi ^^ một bài kiếm 10 điểm Smile)


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - rikana - 11-17-2011

chuotcon123 Đã viết:@@ hình dài @@ đại lại ngắn @@ ngược đời Sad mà chưa đến hệ phương trình hả Sad trường mình kiểm tra đợt này chỉ có 1 bài hệ thôi ^^ một bài kiếm 10 điểm Smile)

nhớ cho xem cái bài đó với nhe ^^


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - tienarb - 01-02-2012

đại khó còn hình dể


Đề Toán kt Hình& Đại lớp 10 - giữa kì I - Uyennie Lollipop - 01-04-2012Thích đại hơn hình :x....