Giải giúp mình bài toán này với - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Giải giúp mình bài toán này với - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học phổ thông (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=344)
+---- Chủ đề: Giải giúp mình bài toán này với (/showthread.php?tid=16322)Giải giúp mình bài toán này với - tuoi15 - 11-17-2011

Có 4 người bạn dủ nhau đi ăn ,sau khi ăn uống ở quán song.Số tiền phải trả là 25000VND có 3 người mỗi người góp 10000VND để trả tiền.người còn lại ko phải góp.sau đó ông chủ nhà hàng chả lại cho 4 người 5000VND.3người góp tiền quyết định chia cho người còn lại
2000VND.còn mỗi người lấy 1000VND.
Sau khi chia song họ thấy rằng như vậy họ chỉ mất 9000VND.suy ra 9000*3+2000=29000VND
Vậy còn 1000 nữa ở đâu .họ đã tính toán sai ở đâu ???


Giải giúp mình bài toán này với - lookfordream - 12-04-2011

lừa nhau ở đoạn suy ra.
Giả sử 3 người góp thế này (mỗi người 10k)
(9k+1k) + (9k+1k) + (9k+1k)
thì chỗ đem trả chủ quán là các chỗ 9k <=> 9k*3=27k.( Còn 2k cho thằng còn lại )
Nếu tính thì phải tính là : 9k*3 + 1k + 1k + 1k chứ không phải là 2k. vì 2k nó nằm trong chỗ 9k*3 rồi. Chả liên quan gì nữa. hehe