Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Tổng hành dinh Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Diễn đàn: Thông Báo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Chủ đề: Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! (/showthread.php?tid=16403)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - V_Y_P - 11-03-2014

Họ Tên: Nguyễn Anh Việt
Ngày/tháng/năm Sinh: 12/7/1990
Yahoo: nguyenanhviet967@yahoo.com.vn
Số Điện Thoại: 01647002801
Box dự tuyển: SMOD
Ý kiến dự định để phát triển box: làm mod cũng đã lâu giờ t thấy mình có thể làm smod giúp đỡ 4rum


Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - jiubao - 12-05-2014

tốt bài,Cảm ơn bạn!


Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - ngocningo - 08-30-2016

Ad ơi.sao em hk đính kèm được file trong bài viết ạ?


Uhm.Vn tuyển Quản trị viên. Admin - Smod - Mod! - NhânCáchThứ II - 09-19-2016

Họ Tên: Nguyễn Minh Kiệt
Ngày/tháng/năm Sinh: 05/03/92
Yahoo: laughs_alone
Số Điện Thoại: 0997712979
Box dự tuyển: Văn Hóa và Xã Hội
Ý kiến dự định để phát triển box: Muốn quản lý và xây dựng 1 box thật tốt .