Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo part 3 - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo part 3 - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Đố vui ! (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Chủ đề: Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo part 3 (/showthread.php?tid=164327)Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo part 3 - danga - 05-02-2016

Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo Thứ 7. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?
Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo Thứ 8. Cái gì bạn không mượn mà trả?
Câu đố hại não và câu trả lời bá đạo Thứ 9. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi ?

Trả lời: (Tô đen phía dười để thấy)
7 TL: Tương lai...
8 TL: Lời cám ơn...
9 TL: Ngày mai...