1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: 1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY (/showthread.php?tid=1719)1 buổi lể tại chùa NGUYÊN THỦY - boy_padadari1981 - 01-29-2011

1 buổi lể đặt bát ở chùa PHẬT BẢO quận tân bình
[Image: 1296186745501.jpg]
[Image: 1296186761216.jpg]
[Image: 1296186769704.jpg]
[Image: 1296186781241.jpg]
[Image: 1296186790664.jpg]
[Image: 1296186806778.jpg]
[Image: 1296186814200.jpg]
[Image: 1296186863124.jpg]
[Image: 1296186875068.jpg]