Thiệp Năm mới - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Thiệp Năm mới - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật tin học - Hướng dẫn về máy tính (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Chủ đề: Thiệp Năm mới (/showthread.php?tid=17450)Thiệp Năm mới - buinhutiep.tb - 01-11-2012

Admin coi làm giùm ae cái thiệp chúc mừng năm mới coi.
Có thiệp chúc giáng sinh mà ko có thiệp chúc năm mới à.
chán thế8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X8-X