câu hỏi khó - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
câu hỏi khó - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Đố vui ! (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Chủ đề: câu hỏi khó (/showthread.php?tid=177984)câu hỏi khó - Trannuong - 07-27-2016

1+1 bằng mấy ahihi:O)


câu hỏi khó - toilakyctv - 08-08-2016

theo toán học là bằng 2 :
theo tình yêu thì bằng : số nhiều
theo cuộc sống thì đôi khi bằng 1


câu hỏi khó - ngocmaii01 - 08-08-2016

Theo hệ nhị phân thì 1+1=10 Smile))