hỏi vui - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
hỏi vui - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Đố vui ! (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Chủ đề: hỏi vui (/showthread.php?tid=177986)hỏi vui - Trannuong - 07-27-2016

có bao giờ bạn thấy vui @-)


hỏi vui - toilakyctv - 08-08-2016

Câu này như đang hỏi chính bạn chứ không phải hỏi mọi người ...